ประเทศมาดากัสการ์

สาธารณรัฐมาดากัสการ์ (ฝรั่งเศส: Madagascar; มาลากาซี: Madagasikara) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ (ฝรั่งเศส: République de Madagascar; มาลากาซี: Repoblikan’i Madagasikara) คือชาติเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของแอฟริกา ใกล้กับโมซัมบิก เกาะมาดากัสการ์ที่เป็นเกาะหลักเป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นถิ่นของสายพันธุ์พืชและสัตว์ถึงร้อยละ 5 ของโลก และมีมากกว่าร้อยละ 80 ที่เป็นสัตว์หรือพืชเฉพาะถิ่นมาดากัสการ์ ที่เด่นคือตัวลีเมอร์ซึ่งอยู่ในตระกูลไพรเมต ตัวฟอสซา (fossa) ซึ่งกินเนื้อ นกเฉพาะถิ่น 3 ตระกูล และต้นบาวบับ (baobab) 6 ชนิด ภาษาหลักคือภาษามาลากาซี สมดุลทางธรรมชาติของมาดากัสการ์ถูกคุกคาม เนื่องจากป่าส่วนใหญ่เสียหาย และลีเมอร์ได้สูญพันธุ์ถึง 15 สายพันธุ์

ประวัติประเทศมาดากัสการ์

มาดากัสการ์ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2503 มาดากัสการ์เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากเกาะกรีนแลนด์ นิวกินี และบอร์เนียว ดินแดนมาดากัสการ์อุดมด้วยแร่ อัญมณีดิบ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์วิทยาของโลกอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ นก และพืชหายากซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปรากฏในดินแดนส่วนอื่นของโลก ความโดดเด่นทางนิเวศน์วิทยาทำให้มาดากัสการ์ได้รับสมญานามว่า “ทวีปที่แปด (Eight Continent)” และ “เกาะสีแดง (Red Island)”

10 อันดับ ประเทศน่าเที่ยวที่สุดในโลก 2013

เกาะมาดากัสการ์เคลื่อนตัวออกจากอนุทวีปอินเดียเมื่อ 80-100 ล้านปีก่อน นักมนุษยวิทยาประเมินว่า เริ่มมีมนุษย์เข้าไปตั้งถิ่นฐานในมาดากัสการ์ ระหว่าปี ค.ศ. 200-500 โดยชาวเลที่เดินทางมาจากหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บริเวณที่เป็นอินโดนีเซียในปัจจุบัน) และชาวเผ่าบันตู (Bantu) ที่เดินทางข้ามช่องแคบโมซัมบิกมาจากทวีปแอฟริกา ส่วนชาวยุโรปเริ่มเข้าไปมีบทบาทในมาดากัสการ์ตั้งแต่ ค.ศ. 1500 โดยโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้าไปทำการค้ากับชาวเกาะมาดากัสการ์ ตามด้วยฝรั่งเศสและอังกฤษ

มาดากัสการ์มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนที่มีอากาศร้อน ระหว่างเดือน พ.ย.- เม.ย. และฤดูแล้งที่มีอากาศเย็น ระหว่างเดือน พ.ค. – ต.ค. และประสบภัยจากพายุไซโคลนเป็นระยะ มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วย เขตภูเขาสูง (ทางตอนกลางของประเทศ) เขตป่าฝน (ตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออก) เขตทุ่งหญ้าซาวันนา และทุ่งหญ้าแห้งแล้ง (ทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้) และมีบริเวณ “Canal des Pangalanes” ซึ่งมีการเชื่อมต่อของทะเลสาบและลำคลอง (ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์ขุดขึ้น) ต่อเนื่องกันไปเป็นบริเวณกว้างถึง 460 กิโลเมตร

เมืองหลวง

อันตานานาริโว คือเมืองหลวงของมาดากัสการ์ ตั้งอยู่ในจังหวัดอันตานานาริโว มีประชากร 1,403,449

ลักษณะภูมิประเทศ

ที่ราบแคบๆ ชายฝั่ง ตอนกลางมีที่ราบสูงและภูเขา

การเมืองการปกครอง

นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
การเมืองการปกครอง  มาดากัสการ์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เป็นประมุขแห่งรัฐ ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ และมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี เป็นผู้นำรัฐบาลเป็นประมุขของรัฐ คณะรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นระบบสองสภา ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 127 ที่นั่ง ซึ่งทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี (การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2550) และสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 100 ที่นั่ง โดยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 2 ใน 3 มาจากสมัชชาระดับภูมิภาค (Regional Assembly) และ 1 ใน 3 มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี มีวาระ 4 ปี ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลฏีกาและศาลสูงรัฐธรรมนูญ

เชื้อชาติ

เมื่อ 2,000-1,500 ปีก่อน ชาวออสโตรนีเชียได้อพยพมายังมาดากัสการ์ และได้ผสมกับพวกชาวแอฟริกาพื้นเมือง ต่อมาก็มีชาวอาหรับ อินเดีย และยุโรป อพยพมาบนเกาะนี้ เป็นชาวมาลากาซี 16 ล้านคน เมรินา 3 ล้านคน เบตซิเลโอ 1 ล้านคน ซึมิเฮตี 989,000 คน และสะกาลาวะ 7 แสนคน

ศาสนา

ศาสนาคริสต์ร้อยละ 41 ศาสนาอิสลามร้อยละ 7 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูร้อยละ 0.1 ที่เหลือนับถือความเชื่อท้องถิ่น ผีสางนางไม้ ไสยศาสตร์ ฯลฯ

สกุลเงิน

เงินแรนด์ (Rand) อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 9 แรนด์ เท่ากับ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ 1 แรนด์ เท่ากับ 4 บาท

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C

           http://www.thaiafrica.net/th/about-africa/country/detail.php?ID=650

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s