ประเทศมองโกเลีย

ประเทศมองโกเลีย (อังกฤษ: Mongolia; มองโกเลีย: Монгол Улс) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกลเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

ประวัติประเทศมองโกเลีย

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้กับตน

เมืองหลวง

อูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Улаанбаатар ในภาษามองโกเลีย) คือเมืองหลวงของมองโกเลีย ในเดือน ก.ค. 2549 มีการประมาณจำนวนประชากรไว้ที่ 961,900 คน

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทะเลทราย ทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลก

การเมืองการปกครอง

มองโกเลียแบ่งการเขตการปกครองออกเป็น 21 จังหวัด หรือเรียกว่าไอมัก (Aimags) มีเมืองหลวงชื่อว่า อูลันบาตอร์ (Ulaanbaatar)

มองโกเลียใช้การปกครองระบบสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร(State Great Hural-SGH) ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 76 คน ดำรงตำแหน่งมีวาระ 4 ปี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งเป็นประมุขของประเทศ มีวาระ 4 ปี ให้ประชาชนมีสิทธิจัดตั้งพรรคการเมืองต่าง ๆ

ปัจจุบันนายนัมบาริน อิ๊งค์บายาร์ (Nambaryn Enkhbayar) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี ตั้งแต่ปี 2005  และมี นายมิเยกอมโบ อิ๊งค์โบลด์ (Miyegombo Enkhbold) ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน เป็นต้นมา

ศาสนา

ศาสนาต่างในประเทศมองโกเลีย

ประชากร

ปัจจุบันประเทศมองโกลมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 2.8 ล้านคน(2,832,224 คน[i] ข้อมูลปี 2006)

ประกอบด้วย 17 เผ่าพันธุ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมองโกล(พวก Khalkha) 94.9%  ชาวคาซัค 5% ชาวรัสเซียและชาวจีน 0.1% ปัจจุบัน มองโกเลียเป็นประเทศที่มีวัยรุ่นหนุ่มสาวมากติดอันดับโลก คนที่อายุต่ำกว่า 35 ปี มีถึง 70% และอายุเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ 21 ปี

มองโกเลียเป็นประเทศที่มีเยาวชนมากติดอันดับโลก ประชากรร้อยละ 70 มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และ 36 เปอร์เซ็นต์มีอายุน้อยกว่า 14 ปี อายุ 21 ปีเป็นอายุเฉลี่ยของประชากรมองโกเลีย 89.5 เปอร์เซ็นต์ของชาวมองโกเลียสามารถอ่านออกเขียนได้ ปัจจุบันนักเรียนกว่า 500,000 คนกำลังศึกษาในชั้นมัธยม และอีก 140,000 คนกำลังศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของทั้งรัฐและเอกชน ระบบการศึกษาประกอบด้วย ชั้นอนุบาล ชั้นประถม 1-6 ชั้นมัธยม 1-10 ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสาวก  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการรับพระกิตติคุณ

ภาษา

ภาษามองโกเลีย เป็นภาษาทางการของประเทศมองโกเลีย และเป็นภาษาหลักของชาวมองโกเลียส่วนใหญ่ ซึ่งคนพูดส่วนใหญ่จะพูดแบบคัลข่า (Khalkha) นอกจากนี้ ภาษามองโกเลียก็พูดในพื้นที่รอบนอกในบางมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย

จัดอยู่ในภาษากลุ่มมองโกลิกซึ่งเป็นกลุ่มของภาษาที่พูดในเอเชียกลาง นักภาษาศาสตร์บางคนได้เสนอให้จัดภาษากลุ่มมองโกลิกร่วมกับภาษากลุ่มเตอร์กิก (ซึ่งมีภาษาตุรกี) และภาษากลุ่มทุงกูซิกให้เป็นตระกูลภาษาอัลไตอิก แต่ไม่เป็นที่ยอมรับโดยสากล

 

 

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s