ประเทศฟินแลนด์

สาธารณรัฐฟินแลนด์

เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดชื่อว่า    กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)

ที่ตั้ง    ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดนอร์เวย์ ทิศตะวันตกติดสวีเดน ทิศตะวันออกติดรัสเซีย ทิศใต้ติดกับเอสโตเนีย โดยมีทะเลบอลติกกั้นอยู่

 

พื้นที่     338,145 ตารางกิโลเมตร

ภาษาที่ใช้      ภาษาทางการของประเทศฟินแลนด์ ประกอบด้วย 2 ภาษาคือ ภาษาฟินนิช และภาษาสวีดิช

ความแตกต่างของเวลา      เวลาในฟินแลนด์จะช้ากว่าในเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

สภาพอากาศ      ฟินแลนด์มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตขั้วโลกเหนือ ทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนานถึง 6 เดือน คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 0 ถึง ติดลบ 40 องศาเซลเซียส และจะหนาวที่สุดในระหว่างเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม (อุณหภูมิอาจติดลบถึง 20 องศาเซลเซียส) โดยในช่วงเวลานี้จะมีแสงแดดเพียงวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากมีระยะเวลากลางวันที่สั้นกว่าเวลากลางคืนนั่นเอง

ค่าเงิน และการธนาคาร: ฟินแลนด์ใช้เงินสกุลยูโร (EURO) ซึ่งเมื่อเทียบกับเงินไทยจะเท่ากับประมาณ 50 บาทค่ะ ชนิดของธนบัตรแบ่งเป็น 5, 10, 20, 50, 100, 200 และ 500 ยูโร และ ชนิดของเหรียญมีตั้งแต่ 1, 2, 5, 10, 20, 50 เซนต์ 1 ยูโร ไปจนถึง 2 ยูโร

ประชากร   5,183,545 คน

ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (97% นิกาย Lutheran และ 3% นิกาย Greek Orthodox)

วันชาติ  6 ธันวาคม

ระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Constitutional Republic)

ประมุข ประธานาธิบดี Mrs.Tarja Halonen (เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สอง 1 มีนาคม 2549 (สมัยแรกปี 2543)

นายกรัฐมนตรี   Mr. Matti Vanhanen (24 มิถุนายน 2546 (ค.ศ.2003)

รัฐมนตรีต่างประเทศ Mr. Erkki Tuomioja ( 25 กุมภาพันธ์ 2543 ค.ศ.2000)

สถาบันทางการเมือง ประธานาธิบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย (12 ปี) โดยการเลือกตั้งจากประชาชน ประธานาธิบดีจะมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและสภาแห่งชาติ (Council of State) ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาของฟินแลนด์ (Eduskunta) ซึ่งเป็นระบบสภาเดียว มีจำนวนสมาชิก 200 คน โดยจะมีเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี

สหภาพยุโรป   ฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1995 และรับหน้าที่เป็นประธานสหภาพยุโรป (EU Presidency) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ค.ศ.1999 (ครั้งที่ 1) และระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ค.ศ. 2006 (ครั้งที่ 2) และใช้เงินสกุลยูโร (euro)

ที่มาของข้อมูล

http://thai.monoplanet.com/guide-book/finland.html

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1256646993

http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/newsarchive_en.asp?toPrint=yes

http://article.wn.com/view/2010/06/18/Finnish_Prime_Minister_Matti_Vanhanen_resigns

http://news.thaieurope.net/content/view/1492/140/

http://philosemitism.blogspot.com/2011_10_01_archive.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s