ประเทศเดนมาร์ก

ตั้งอยู่บนทวีปยุ​โรปตอน​เหนือ ระหว่าง​เส้นรุ้ง​เหนือที่ 56 00 ​และ​เส้น​แวงตะวันออกที่ 10 00 บนคาบสมุทรจัต​แลนด์ (Jutland) ระหว่างทะ​เล​เหนือกับทะ​เลบอลติก ทางทิศตะวันตก ​และทิศตะวันออก  ส่วนทางทิศ​ใต้ติดกับตอน​เหนือของสหพันธรัฐ​เยอรมนี ​เป็นประ​เทศหนึ่ง​ในกลุ่มนอร์ดิก 5 ประ​เทศ ​ซึ่งประกอบด้วย ​เดนมาร์ก สวี​เดนนอร์​เวย์ ฟิน​แลนด์ ​และ​ไอซ์​แลนด์

​เดนมาร์กมีพื้นที่รวม 43,098 ตารางกิ​โล​เมตร  จัด​เป็นประ​เทศที่​ใหญ่อันดับที่ 133 ของ​โลก ประกอบด้วย​เกาะน้อย​ใหญ่จำนวน 406 ​เกาะ ​เกาะ​ใหญ่ๆ ​ได้​แก่ ​เกาะ Sjaelland ​เกาะ Fyn ​และ​เกาะ Bornholm ​แต่​ไม่รวมดิน​แดนปกครองตน​เอง คือ ​เกาะกรีน​แลนด์ (Greenland) ​และหมู่​เกาะ​แฟร์​โร (Faroe)

สภาพภูมิอากาศ

แบบ​เขตอบอุ่นขั้ว​โลก ​ความชื้นสัมพัทธ์สูง ปีหนึ่งมี 4 ฤดู  คือ ฤดู​ใบ​ไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดู​ใบ​ไม้ผผลิ ​และฤดูร้อน

​เมืองสำคัญ  มี 4 ​เมือง

กรุง​โค​เปน​เฮ​เกน (Copenhagen)  ​เป็น​เมืองหลวง ​เมืองศูนย์กลาง​เศรษฐกิจ​การค้า ตั้งอยู่บน​เกาะ Zealand​ซึ่ง​เป็น​เกาะที่​ใหญ่ที่สุดของ​เดนมาร์ก มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.5 ล้านคน ​หรือประมาณหนึ่ง​ในสี่ของประ​เทศ ​เมืองสำคัญรองลงมา ​ได้​แก่

​เมือง ออฮุส (Arhus)  ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Jutland มีประชากรราว 265,000 คน ​เป็น​เมืองสำคัญด้าน​การค้า อุตสาหกรรม ​และ​เมืองท่าด้วย

​เมือง​โอ​เดนส์ (Odense) ตั้งอยู่บน​เกาะ Funen มีประชากรราว 173,000 คน

​เมือง Allborg ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Jutland มีประชากรราว 155,000 คน
การ​แบ่ง​เขต​การปกครอง
     การ​แบ่ง​เขต​การปกครองของ​เดนมาร์กมี​ทั้งหมด 5 ​เขตด้วยกัน ​โดย​เริ่ม​ใช้ตั้ง​แต่ปี 2550 ​แทนระบบ​เก่า (13 ​เขต 2 ​เทศบาล ​และ 1 ​แคว้น​เทศบาล) ​ซึ่ง​แต่ละ​เขตมี​ผู้อำนวย​การบริหารรัฐ (Director of State Administration) ​และประธานกรรม​การบริหารภูมิภาค ( Chairman of the Regional Council) ​ได้​แก่

– ​เขต​เมืองหลวง​เดนมาร์ก (Copenhagen Capital Region)
– ​เขตยูด​แลนด์กลาง (Central Jutland)
– ​เขตยูด​แลนด์​เหนือ (North Jutland)
– ​เขตซี​แลนด์ (Zealand)
– ​เขต​เดนมาร์กตอน​ใต้ (South Denmark)
ระบบ​การปกครอง
     เดนมาร์กมี​การปกครองระบอบประชาธิป​ไตย​แบบรัฐสภา ​โดยมีพระมหากษัตริย์​เป็นประมุขภาย​ใต้รัฐธรรมนูญ (Parliamentary Democracy and Constitutional Monarchy) รัฐสภา​เดนมาร์ก​เป็นระบบรัฐสภา​เดียว (Folketing) มีสมาชิกจำนวน 179 คน มาจาก​การ​เลือกตั้ง (รวม​ผู้​แทนจากหมู่​เกาะ Faroe 2 คน ​และ​เกาะ Greenland 2 คน) มีวาระ​การดำรงตำ​แหน่ง 4 ปี ​โดยมีนายกรัฐมนตรี​และคณะรัฐมนตรี​ซึ่ง​ได้รับ​การ​แต่งตั้งจากพระมหา กษัตริย์​ทำหน้าที่บริหารประ​เทศตามน​โยบายที่​แถลง​ไว้ต่อรัฐสภา     ปัจจุบันมี สม​เด็จพระราชินีนาถมาร์​เกร​เธอ ที่ 2 ​แห่ง​เดนมาร์ก  ทรง​เป็นประมุข ​และมีนาย Lars Lokke Rasmussen จากพรรค Liberal Party) ดำรงตำ​แหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้ง​แต่วันที่   1 สิงหาคม 2552  ​และ คาดว่าจะมี​การ​เลือกตั้งทั่ว​ไป ​เพื่อ​เลือกนายกรัฐมนตรีคน​ใหม่​ใน​เดือนธันวาคม

2554

https://i0.wp.com/www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/02/0018a082.jpg

ภาษาราช​การ

ภาษาราช​การ คือ ภาษา​เดนิช (Danish)  ประชากรส่วน​ใหญ่​เข้า​ใจภาษาอังกฤษ ​และ​ใช้ภาษาอังกฤษกันทั่ว​ไปจนสามารถนับ​เป็นภาษษที่สอง​ได้  นอกจากนี้ ยังมี​การ​ใช้ภาษาชาว​เกาะฟา​โรส์ ​เกาะกรีน​แลนด์  ​เยอรมัน สวี​เดน นอร์​เวย์  ฟิน​แลนด์บ้าง

สกุล​เงินหลัก

สกุล​เงินหลัก คือ​เงิน ​เดนิช​โครน (Danish Krone — DKK) ​เนื่องจาก​เดนมาร์ก​เป็นสมาชิกสหภาพยุ​โรป  ​จึงกำหนด​ไว้ค่อนข้างคงที่กับ​เงินสกุลยู​โร ที่ 1 ยู​โร ประมาณ​เท่ากับ 7.5 ​เดนิช​โครน สำหรับอัตรา​แลก​เปลี่ยน​เงินบาท 1 DKK ​เท่ากับ 5.7 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม  2554) ​โดยจะ​แปรผันขึ้นลงตามอัตรา​แลก​เปลี่ยนของ​เงินสกุลยู​โร​เป็นหลัก

​เวลา

เวลามาตรฐานของ​เดนมาร์กคือ UTC/GMT +1 ชั่ว​โมง ​ซึ่งช้ากว่า​เวลา​ในประ​เทศ​ไทย 5 ชั่ว​โมง​ในหน้าร้อน ​และ 6 ชั่ว​โมง​ในหน้าหนาว

การศึกษา
ระบบการศึกษาของเดนมาร์กเป็นระบบที่จะจัดหาสถานศึกษาให้นักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรือในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาไม่จำเป็นต้องหาสถานศึกษาเอง ส่วนเกณฑ์ระยะเวลาในการศึกษานั้น เดนมาร์กกำหนดไว้อย่างต่ำ 9 ปี ทั้งนี้รวมถึงโรงเรียนเอกชนหรือการศึกษาที่บ้านด้วย 99% ของนักเรียนมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 86% มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 46% มุ่งไปยังการศึกษาในระดับที่สูงกว่า

ซึ่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในเดนมาร์กล้วนไม่มีค่าใช้จ่าย เดนมาร์กมีโอกาสทางการศึกษามากมายรวมทั้งมีการศึกษาหลายช่องทางให้ศึกษาซึ่ง รวมถึงโรงเรียนเตรียมเข้าอุดมศึกษา (โรงเรียนสอนในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาแต่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) ในเดนมาร์กมีมหาวิทยาลัยมากมาย แห่งที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดคือ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1479

สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก

ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็นปราสาทที่จัดเป็นพระราชวังที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง

ปราสาทแห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์ของเดนมาร์ค ประกอบไปด้วยปราสาทอันงดงามสไตล์เรอเนอซองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 มีห้องที่เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ 70 ห้อง รวมทั้งวิหารอันโออ่าที่จัดแสดงตราประจำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ได้มีการจัดแต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้นใหม่

การเดินทาง
ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก ตั้งอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ตั้งอยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตามประวัติศาสตร์ “เดนมาร์ก” เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ “เรือไวกิ้ง” เพราะมีบรรพบุรุษเป็นชาวไวกิ้งโบราณดำรงชีวิตบนเรือที่มีลักษณะเป็น เอกลักษณ์ กล่าวคือ เรือมีรูปร่างเรียวยาวเป็นต้นแบบของเรือหลายชนิด ดังนั้น ภายในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง มีซากเรือไวกิ้งโบราณให้ดูด้วย เป็นซากเรือที่กู้มาจากใต้ทะเลลึก บางลำอยู่ในสภาพปรักหักพังแต่ก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี บางลำก็ดูสมบูรณ์ดี ที่พิพิธภัณฑ์มีคำบรรยายบอกเล่าทั้งภาษาเดนมาร์ก เยอรมัน และอังกฤษ การใช้เวลาในพิพิธภัณฑ์ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

การเดินทาง
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ตั้งอยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง

น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน

น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน มีตำนานเล่าขานอย่างย่อๆว่า “เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ ”
การเดินทาง
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน ตั้งอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกน

น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน

รูปปั้นเงือกน้อย “Little Mermaid”

     เงือกน้อย “Little Mermaid” กับตำนานความรักของเงือกน้อยที่ยอมเสียทุกสิ่งเพื่อเจ้าชายที่แสนรัก สัญลักษณ์ของเมืองซี่งตั้งอยู่ที่ริมอ่าวโคเปนเฮเกนนักท่องเที่ยวแทบทุกคนมา ตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเธอ ที่ยังคงนั่งหน้าเศร้าเฝ้ารอ เจ้าชายคนรักตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันท่านจะได้ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกน้อยตาม เนื้อหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติ้ลเมอร์เมดมี “น้องสาว” ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์เมืองใหม่เมื่อ 15 กันยายน ค.ศ.2006 เป็นเงือกน้อยสาวสไตล์โพสต์โมเดิร์น แต่ตั้งแสดงอยู่ที่ Langelinie ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกลจากที่ตั้งเงือกน้อยตัวเดิม
รูปปั้นชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของ Edv. Eiriksenที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สันกวีเอก ผู้สร้างสรรค์นิทาน ที่ได้รับการกล่าวขานทั่วโลก เรื่องราวของเงือกน้อยยังคงก้องอยู่ในหัวจนเรือเทียบท่า
การเดินทาง
รูปปั้นเงือกน้อย “Little Mermaid” ตั้งอยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกน

รูปปั้นเงือกน้อย “Little Mermaid”

ที่มาของข้อมูล

http://www.ryt9.com/s/expd/1189867

http://www.addsiam.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-international-travel/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81/43.html

http://www.addsiam.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E2%80%9CLittle-Mermaid%E2%80%9D/748.html

http://www.addsiam.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81-/751.html

http://www.addsiam.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-/749.html

http://www.addsiam.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99/747.html

http://porscheky.blogspot.com/2010/04/blog-post_6210.html

http://www.chaoprayanews.com/2009/02/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s