ประเทศเติร์กเมนิสถาน

ข้อมูล

ที่ตั้ง
อยู่ในเอเชียกลาง ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบแคสเบียนและทางตะวันตกของแม่น้ำ Amu-darya ระหว่างอิหร่านและอุซเบกิสถาน
ภาคเหนือ ติดคาซัคสถาน
ภาคใต้ ติดอัฟกานิสถาน
ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดอุซเบกิสถาน
ภาคตะวันตก ติดอิหร่าน

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

พื้นที่ 488, 100 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศ CIS)

เมืองหลวง อาชกาบัท (Ashgabat) ประชากรประมาณ 416,000 ล้านคน

ประชากร 4.9 ล้านคน (2553) เป็นชาวเติร์กเมน 85% รัสเซีย7 % อุซเบก 5% อื่นๆ 3 %

ภาษา เติร์กเมนเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษารัสเซียอย่างกว้างขวาง

ศาสนา อิสลามสุหนี่ 89% คริสต์ออร์โธด็อกซ์ 9 % อื่นๆ 2%

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด ได้แก่

  1. Ahal Welayaty
  2. Balkan Welayaty
  3. Dashoguz Welayaty
  4. Lebap Welayaty
  5. Mary Welayaty และ 1 เขตการปกครองพิเศษ คือเมือง Ashgabat
  6. ภูมิอากาศ ทะเลทรายแบบภาคพื้นทวีปเวลา เร็วกว่ามาตรฐาน GMT 5 ชั่วโมง (ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง)วันชาติ 27 ตุลาคม

ประธานาธิบดี/นายกรัฐมนตรี Gurbanguly Berdimuhamedov

Gurbanguly Berdimuhamedov

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Rashid Meredov

Rashid Meredov

ที่มาของข้อมูล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99

iricer.webs.com

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/central-asia/detail.php?ID=17

www.zimbio.com

Advertisements

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ข้อมูล

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกทะเล มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย และสาธารณรัฐมอนเตเนโกร

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

พื้นที่ ๕๑,๑๒๙ ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงซาราเยโว (ประชากร ๓.๘ แสนคน)
ประชากร ๓.๙ ล้านคน (ปี ๒๕๕๓)   ประกอบด้วย ๓ เชื้อชาติหลัก ได้แก่ บอสเนีย (๔๘.๓%) เซิร์บ (๓๔%) โครอัท (๑๕.๔ %) และอื่นๆ (๒.๓%)

ภาษา บอสเนียน เซอร์เบียน โครเอเชี่ยน (เซอร์โบ-โครเอเชี่ยน)
ศาสนา ศาสนาอิสลาม (๔๐%) คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ (๓๑%) นิกายโรมันคาทอลิก (๑๕%) นิกายโปรเตสแตนท์ (๔%)
หน่วยเงินตรา marka (KM) อัตราแลกเปลี่ยน ๑.๕๔๐๑๘ KM เท่ากับประมาณ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ

ภูมิอากาศ ลักษณะอากาศแบบไกลทะเล มีร้อนและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมกราคมประมาณ ๐-๕ องศาเซลเซียส และเดือนกรกฎาคมประมาณ ๒๑-๒๕ องศาเซลเซียส

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย โดยปกครองประเทศในรูปแบบคณะประธานาธิบดี ๓ คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายเซิร์บ ๑ คน ฝ่ายบอสเนียนมุสลิม ๑ คน และฝ่ายโครอัท ๑ คน สับเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานทุก ๘ เดือน ปัจจุบันประธานคณะประธานาธิบดี (Chairman of the Presidency) ได้แก่ Dr. Haris Silajdzic (ฝ่ายบอสเนียนมุสลิม) ดำรงตำแหน่งประธานคณะประธานาธิบดีตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายม ๒๕๕๓ สมาชิกคณะประธานาธิบดี ได้แก่ นาย Zeljko Komsic (ฝ่ายโครอัท) และนาย Nebojsa Radmanovic (ฝ่ายเซิร์บ) ทั้งนี้ สมาชิกคณะประธานาธิบดีชุดข้างต้นได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ และการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

Dr. Haris Silajdzic

Zeljko Komsic

Nebojsa Radmanovic

ที่มาของข้อมูล

www.forumonlawcultureandsociety.org

www.sutra.ba

razglasaj.ba

http://www.mfa.go.th/main/th/world/74/10420-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2.html

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2

ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

ข้อมูล

ที่ตั้ง เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ โดยอยู่ทางตอนเหนือของตรินิแดดและโตเบโก

ธงชาติ

ไฟล์:Coat of arms of Saint Vincent and Granadines.gif

ตราแผ่นดิน

พื้นที่ 389 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงคิงส์ทาวน์ (Kingstown)

ประชากร (2550) 118,149 คน

ภาษา อังกฤษเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส

ศาสนา แองกลิกัน เมธอดิสต์ โรมันคาธอลิก เซเวนธ์เดย์แอดเวนติส

เชื้อชาติ ผิวดำ 66% ผิวขาว 19% อินเดียนพื้นเมือง 6% อเมริเดียน 2% อื่นๆ 7%

ภูมิอากาศ แบบเขตร้อน ฤดูแล้งเริ่มจากเดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

วันชาติ 27 ตุลาคม ( ปี ค.ศ. 1979 / Independence Day)

อัตราผู้รู้หนังสือ ร้อยละ 96

หน่วยเงินตรา East Caribbean Dollars : EC$ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เท่ากับ 2.7000 EC$ (อัตราคงที่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1976)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ CARICOM ECLAC FAO G77 IBRD ICAO ILO IMF ITU NAM OAS UN UNCTAD UNESCO UNIDO UPU WHO WIPO WMO

รูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(Constitutional Monarchy)

รัฐธรรมนูญ 27 ตุลาคม 2522

ประมุขของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ (ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2495) ซึ่งมีผู้สำเร็จราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีฯ(Governer General) คือ Sir Frederick Nathaniel Ballantyne (ตั้งแต่ปี 2545)

สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2

Sir Frederick Nathaniel Ballantyne

หัวหน้ารัฐบาล โดยทั่วไปนายกรัฐมนตรี มาจากหัวหน้าพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการ
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้แก่ Ralp E. Gonsalves

Ralp E. Gonsalves

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยว Mr. Allan Cruickshank

สภานิติบัญญัติ เป็นระบบสภาเดียว (unicameral) จำนวน 21 ที่นั่ง (มาจากการเลือกตั้ง 15 ที่นั่งและแต่งตั้งอีก 6 ที่นั่ง) มีวาระ 5 ปี

ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ ภายใต้การเสนอของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายตุลาการ เป็น ระบบศาล Eastern Caribbean Supreme Court (ซึ่งมีเขตอำนาจศาลครอบคลุม Anguila, Antigua and Barbuda, the British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia และ Saint Vincent and the Grenadines)

ที่มาของข้อมูล

board.postjung.com

www.terra.com

vincikallaloo.wordpress.com

http://merrybrighttravel.com/page468.html

 

ประเทศบุรุนดี

 ข้อมูล

สาธารณรัฐบุรุนดี

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ ทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดประเทศรวันดา ทิศใต้และทิศตะวันออกติดสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ทิศตะวันตกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีทะเลสาบแทนกานยิกาอยู่ทางใต้และตะวันตกของประเทศ บุรุนดีเป็นประเทศไม่มีทางออกทะเล ทางออกทะเลที่ใกล้ที่สุดคือผ่านทางกรุงดาร์-เอส-ซาลาม เมืองหลวงของแทนซาเนีย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,400 กิโลเมตร

https://i2.wp.com/www.thaiafrica.net/th/about-africa/map-africa/burundi/burundi.jpg

ธงชาติ

พื้นที่ 26,338 ตร. กม. (เล็กกว่าไทยประมาณ 18 เท่า)

เมืองหลวง กรุงบูจุมบูระ (Bujumbura)

ประชากร 8.43 ล้านคน (2554)

ภาษาราชการ ภาษาฝรั่งเศส Kirundi Swahili

ศาสนา คริสต์ 67% (โรมันคาทอลิก 62% โปรเตสแตนท์ 5%) ความเชื่อดั้งเดิม 23% อิสลาม 10%

ภูมิอากาศ สภาพอากาศอยู่บริเวณ เส้นศูนย์สูตร เป็นที่ราบสูงตั้งแต่ 772 – 2670 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 17-23 องศาเซลเซียส โดยปกติแล้วสภาพอากาศอบอุ่นที่ระดับ 1,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ฝนตกเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 150 เซนติเมตร ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และ กันยายน – พฤศจิกายน ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม และ ธันวาคม – มกราคม

ระบบการปกครอง แบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล

ประธานาธิบดี นายปิแอร์ อึนคูรุนซิซา (Pierre Nkurunziza)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายออกัสติน อึนซานเซ (Augustin Nsanze)

ที่มาของข้อมูล

eo.wikipedia.org

www.burunditransparence.org

http://www.thaiafrica.net/th/about-africa/country/detail.php?ID=657

 

ประเทศซิมบับเว

ข้อมูล

สาธารณรัฐซิมบับเว

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้
ทิศเหนือ ติดกับแซมเบีย
ทิศตะวันออก ติดกับโมซัมบิก
ทิศตะวันตก ติดกับบอตสวานา
ทิศใต้ ติดกับแอฟริกาใต้

https://i0.wp.com/www.thaiafrica.net/th/about-africa/map-africa/zimbabwe/zimbabwe.jpg

ธงชาติ

พื้นที่ 390,580 ตร. กม. (เล็กกว่าไทยเล็กน้อย)

เมืองหลวง กรุงฮาราเร

จำนวนประชากร 11.73 ล้านคน (2553)

ภาษา อังกฤษ

ศาสนา Syncretic (ผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิม50%) คริสต์25% ความเชื่อดั้งเดิม 24% อิสลามอื่นๆ1%

ภูมิอากาศ พื้นที่สูงในแถบตะวันออกและทุ่งหญ้าสูงทางตอนใต้จะมีฝนตก มากและอากาศเย็น กว่าพื้นที่ต่ำ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12-13 องศาเซลเซียสในฤดูฝน และ 24 องศาเซสเซียสในฤดูร้อน สำหรับพื้นที่ต่ำโดยปกติอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกประมาณ 6 องศาเซสเซียส อุณหภูมิในฤดูร้อนแถบหุบเขาแซมเบซิ และลิมโปโป อยู่ที่ 32-38 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนลดลงจากตะวันออกไปยังตะวันตก ภูเขาแถบตะวันออกได้รับปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 เซนติเมตรในแต่ละปี ในขณะที่กรุงฮาราเร ได้รับปริมาณน้ำฝน 81 เซนติเมตร และบูลาวาโย ได้รับปริมาณน้ำฝน 61 เซนติเมตร ภาคใต้และภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงเล็กน้อย ฤดูร้อนที่มีฝนจะเริ่มจากปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม ระหว่างช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะมีฝนตกและอุณหภูมิลดลง ฤดูหนาวและแห้งแล้ง เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม

วันชาติ 18 เมษายน

ระบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ เป็นระบบสองสภา โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นประมุขแห่งรัฐ ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี  แต่ไม่จำกัดจำนวนวาระ และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี เป็นผู้นำรัฐบาล

ประธานาธิบดี นายโรเบิร์ต มูกาเบ (Robert Gabriel Mugabe)

นายกรัฐมนตรี นายมอร์แกน ชังกิราย (Morgan Tsvangirai)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายซิมบาราเช มุมเบนเกกวิ (Simbarashe S. Mumbengegwi)

ที่มาของข้อมูล

idreamsuk.com

in2eastafrica.net

www.zimeye.org

http://www.thaiafrica.net/th/about-africa/country/detail.php?ID=634

ประเทศเซอร์เบีย

ข้อมูล

เซอร์เบีย (อังกฤษ: Serbia)หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐเซอร์เบีย (อังกฤษ: Republic of Serbia)

ธงชาติเซอร์เบีย

ธงชาติ

ตราแผ่นดินของเซอร์เบีย

ตราแผ่นดิน

ประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป

เมืองหลวง  กรุงเบลเกรด

 อาณาเขต   เซอร์เบียมีอาณาเขตติดต่อกับฮังการีทางทิศเหนือ ติดต่อกับโรมาเนียและบัลแกเรียทางทิศตะวันออก ติดต่อกับมาซิโดเนีย,แอลเบเนียและคอซอวอทางทิศใต้ และติดต่อกับมอนเตเนโกร โครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนาทางทิศตะวันตก

ประวัติศาสตร์   ยูโกสลาเวีย เดิมประกอบด้วย 6 สาธารณรัฐ กล่าวคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โครเอเทีย เซอร์เบีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา มอนเตนิโกร และมาซิโดเนีย และมณฑลอิสระโคโซโวและวอยโวดีนา ซึ่งเป็นมณฑลปกครองตนเอง

พื้นที่   77,474 ตารางกิโลเมตร

ประชากร  10.16 ล้านคน (ประมาณการปี 2552) ประกอบด้วยชาวเซิร์บ 66% ชาวอัลแบเนียน 17% ชาวฮังกาเรียน 3.3%

ภาษา ภาษาเซอร์เบียน (ภาษาราชการของประเทศ) ภาษาโครเอเชียน (ภาษาราชการในวอยโวดีนา) ภาษาอัลแบเนียน (ภาษาราชการในโคโซโว)

ศาสนา เซอร์เบียนออธอดอกซ์ ร้อยละ 85 โรมันคาทอลิก ร้อยละ 5.5 อิสลาม ร้อยละ 3.2 ไม่ระบุ ร้อยละ 2.6 อื่นๆ และไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ร้อยละ 2.6โปรเตสแตนท์ ร้อยละ1.1

สกุลเงิน ดีน่าร์ (dinar) และ ยูโร(1 ดีน่าร์ ประมาณ 0.46 บาท สถานะ ณ วันที่ 20 ก.พ. 53)

วันชาติ (Day of Statehood) วันที่ 15 กุมภาพันธ์

สถาบันการเมือง ประกอบด้วยสถาบันหลัก คือ รัฐสภา ซึ่งมีลักษณะเป็นสภาเดี่ยว มีสมาชิก 250 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ มีวาระ 4 ปี
ประธานาธิบดี Boris Tadic ดำรงตำแหน่งเมื่อ 11 กรกฎาคม 2547


นายกรัฐมนตรี Mirko Cvetkovic ดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2550

สถานที่น่าสนใจ ได้แก่  Skull Tower ,Beograd Zoo,Sokobanja,Kapoanik National Park,Guca Village, Staro Selo,Palic

ที่มาของข้อมูล

http://www.oknation.net/blog/jakkrit4/2009/10/19/entry-5

http://merrybrighttravel.com/page533.html

www.topnews.in

sr.wikipedia.org

http://www.toptenthailand.com/display.php?id=2121

 

 

ประเทศนอร์เวย์

นอร์เวย์ มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ ส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย และมีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้กับประเทศเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวและเป็นที่ตั้งของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียง

ดินแดนหมู่เกาะที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ สฟาลบาร์และยานไมเอน ต่างก็อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของนอร์เวย์และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร ในขณะที่เกาะบูแวในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ และเกาะปีเตอร์ที่ 1 ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นั้น มีฐานะเป็นอาณานิคมของนอร์เวย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนดรอนนิงมอดแลนด์ในทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยอีกด้วย

ประวัติประเทศนอร์เวย์

นอร์เวย์ถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ถึง 2488 และถูกทำลายในช่วงสงครามไปมาก อาคารบ้านเรือน โรงงานและเมืองต่าง ๆ ถูกทิ้งระเบิดและเผาทำลาย สินค้าส่วนใหญ่มีไม่เพียงพอกับความต้องการและประชาชนต้องประสบกับความยากลำบาก

สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนปี 1939 เมื่อครั้งที่โปแลนด์ถูกรุกรานโดยทหารเยอรมัน ทหารเยอรมันรุกรานนอร์เวย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 1940 มีการต่อสู้ช่วงสั้น ๆ เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศ แต่ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเยอรมันก็สามารถควบคุมนอร์เวย์ได้ทั้งหมด กษัตริย์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างหลบหนีไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษและดำเนินการต่อต้านจากที่นั่น

ระหว่างสงครามช่วงสองสามวันแรก ยังไม่มีการต่อต้านเกิดขึ้นมากนักในนอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกพวกนาซีควบคุม โดยรัฐบาลใหม่ที่เข้าพวกกับนาซีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหารประเทศแทน รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ถูกเลือกขึ้นตามระบอบประชาธิปไตย

ชาวนอร์เวย์หลายคนประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายระหว่างช่วงสงคราม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีการปิดกั้น ทั้งทางหนังสือพิมพ์และใบปลิว และมีอีกหลายคนที่ช่วยคนให้หลบหนีจากพวกนาซีไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวีเดนและอังกฤษ หลายคนถูกจับกุมและขังไว้ในค่ายกักกัน

แม้ว่าประเทศจะถูกยึดครอง แต่คนส่วนใหญ่ยังไปทำงานตามปกติและเด็ก ๆ ก็ยังคงไปเรียนหนังสือได้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม อาหาร เสื้อผ้าและปัจจัยอื่น ๆ ถูกแบ่งสรรจากฝ่ายควบคุม ทำให้หลายคนเกิดความไม่แน่ใจในอนาคต

เมืองหลวง

ออสโล หรือ อูสลุ ตามสำเนียงนอร์เวย์ (อังกฤษ: Oslo) เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

ออสโลมีประชากรประมาณ 811,688 (เมื่อ 1 มกราคม ค.ศ. 2005) โดยประชากร 22% เป็นผู้อพยพมาจากประเทศใกล้เคียง เขตการปกครองออสโลมีพื้นที่ทั้งหมด 115 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง 7 ตารางกิโลเมตรใช้ทำการเกษตร ปัจจุบัน (ค.ศ. 2006) ออสโลเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แทนที่โตเกียว

ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ

ลักษณะภูมิประเทศ

นอร์เวย์ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของยุโรป มีพื้นที่ 385,155 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 60 ของประเทศไทย) นอร์เวย์มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับทะเลบาร์เร็นท์ ทิศใต้ติดกับทะเลเหนือ ทิศตะวันออกติดกับสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย และทิศตะวันตกติดกับทะเลนอร์เวย์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของนอร์เวย์เป็นฟยอร์ด ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ หุบเขา ภูเขา และหน้าผาสูงชันที่ปกคลุมด้วยหิมะ

การเมืองการปกครอง

นอร์เวย์มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และระบอบรัฐสภา ประมุขแห่งรัฐของนอร์เวย์คือพระมหากษัตริย์ โดยพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 บทบาทของกษัตริย์ในปัจจุบัน จำกัดอยู่เพียงด้านพิธีการและสัญลักษณ์

ภาษาและศาสนา

นอร์เวย์ใช้ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาประจำชาติ (Bokmal และ Nynorak) คนนอร์เวย์มากกว่าร้อยละ 90 สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี คนนอร์เวย์ร้อยละ 86 นับถือศาสนาคริสต์ (Church of Norway-Evangelical Lutheran)

ประชากร

สถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 นอร์เวย์มีประชากร 4,606,363 คน แยกเป็นชาย 2,284,070 คน หญิง 2,322,293 คน กรุงออสโลเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีประชากร 529,846 คน รองลงมาได้แก่ เมือง Bergen 239,209 คน เมือง Trondhiem 156,161 คน เมือง Stavanger 113,991 คน และเมือง Baerum 104,690 คน อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร 0.55 ต่อปี

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C

http://www.bkkfly.com/N_norway.html